Probíhající projekty:

Název projektu: Podpora rozvoje a dostupnosti paliativní péče na Opavsku

Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Celkové výdaje projektu: 1 386 734,64 Kč

Celkové způsobilé výdaje: 1 000 000,00 Kč
Dotace EU 85%: 850 000,00 Kč

Stručný popis projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti poskytované paliativní péče na Opavsku, zlepšení kvality života pacientů a umožnění jejich návrtu do domácího prostředí.

Termín realizace projektu: od 22. 2. 2023 do 31. 1. 2024
Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Zprostředkující subjekt:
 Centrum pro regionální rozvoj ČR
Příjemce dotace: Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

Název projektu: Rozvoj a modernizace pracovišť navazujících na urgentní příjem Slezské nemocnice v Opavě

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19 prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Celkové výdaje projektu: 149.996.025,67 Kč

Celkové způsobilé výdaje: 149.996.025,67 Kč
Dotace EU 100%: 149.996.025,67 Kč

Stručný popis projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality poskytované léčebné péče prostřednictvím rekonstrukce a modernizace 10 pracovišť včetně pořízení přístrojového vybavení v návaznosti na opatření reagující na boj s COVID-19. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění poskytované péče a rozšíření akutní péče o pacienty ARO, COS, RTG, gynekologicko-porodnického oddělení, interny, laboratoří, chirurgie, ortopedie a traumatologie, nukleární medicíny a plicního oddělení. Nově vybavená oddělení moderním přístrojovým vybavením budou připravena na potenciální nárůst počtu pacientů v souvislosti s pandemií. Rovněž dojde k modernizaci lůžkové části chirurgie včetně sociálních zařízení na pokojích, což zajistí maximální bezpečnost pacientů a eliminaci potenciálního rizika šíření nákazy COVID-19. Výstupy projektu budou splňovat hygienické požadavky na chod lůžkového oddělení chirurgických oborů.

Termín realizace projektu: 1. 10.2021 - 30. 11. 2023

Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Zprostředkující subjekt: Centrum pro regionální rozvoj ČR
Příjemce dotace: Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizac

Realizované projekty:

Web od Linelab.