Aktuální počet: 2

Ředitel Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

v souladu s ustanoveními zákona č. 95/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 186/2009 Sb. vyhlašuje

2. kolo výběrového řízení na rezidenční místa 2022 v programu č. 2 pro specializační vzdělávání lékařů:

1. Seznam rezidenčních míst v oborech specializačního vzdělávání:

• Anesteziologie a intenzivní medicína,
• Chirurgie - 1 místo.

2. Lhůta pro podání přihlášky s přílohami: 13. 7. - 31. 8. 2022.
 
3. Adresa a způsob podání přihlášky:

Poštou nebo osobně:

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
Mgr. Barbara Dušková
Oddělení řízení lidských zdrojů, budova ředitelství
Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

Obálka musí být opatřena zpáteční adresou uchazeče a označením „Výběrové řízení: Rezidenční místa 2022 a oborem specializačního vzdělávání“.

4. Seznam povinných dokladů, které uchazeči předkládají k přihlášce:

• vyplněnou přihlášku do výběrového řízení,
• vyplněný osobní dotazník,
• lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání ne starší 3 měsíců,
• výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku ne starší 3 měsíců,
• neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti,
• neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti, případně specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti,
• potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání,
• přehled odborné praxe.

5. Kritéria pro hodnocení uchazečů:

a) povinná kritéria dle vyhl. č. 186/2009 Sb

• splnění formálních podmínek přihlášení,
• odborná způsobilost,
• zdravotní způsobilost,
• trestní bezúhonnost,
• zařazení do oboru specializačního vzdělávání.

b) hodnotící kritéria pro osobní pohovor a jejich váha při hodnocení

• motivace uchazeče/ky ke specializačnímu vzdělávání v oboru dotačního programu (30%),
• motivace uchazeče pro zařazení ke specializačnímu vzdělávání v SNO (30%),
• dosavadní odborná praxe uchazeče (20%)
• komunikační schopnosti (20%).

Je-li uchazečů o rezidenční místo více a dojde ke shodě v hodnocení, o jejich pořadí rozhodnou členové výběrové komise na základě rozhovoru s uchazečem.

6. Termíny výběrového řízení budou oznámeny v pozvánce, kterou obdrží každý uchazeč.
 
Kontakt pro dotazy:
Mgr. Barbara Dušková,
telefon: 553 766 142
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Web od Linelab.