Andrea Nadažyová
Dobrý den, dnes jsme měli možnost se třídou 3. A bohumínského gymnázia navštívit Muzeum patologie a ošetřovatelství. Chtěla bych touto cestou poděkovat paní primářce patologie MUDr. Evě Sehnálkové za ochotu a vstřícnost při organizaci exkurze. Dále bych chtěla poděkovat jejím kolegům a kolegyním, kteří nás zasvětili do tajů patologie a ošetřovatelství.
Mgr. Zdeňka Hanzliková
Dobrý den, ráda bych touto cestou poděkovala paní primářce MUDr. Evě Sehnálkové a MUDr. Gabriele Černé za organizaci exkurze na oddělení patologie pro studenty biologických seminářů Mendelova gymnázia. Exkurze byla velmi zajímavá, přínosná a motivující. Studenti měli jedinečnou příležitost prohlédnout si postupné zpracování vzorků od pacientů, hotové vzorky pod mikroskopem a prohlédli si také velmi vzácné a zajímavé exponáty patologického muzea. Ještě jednou děkujeme oběma lékařkám za čas, ochotu a vstřícnost. S pozdravem Hanzliková Zdeňka.
Studenti Biomedicínského inženýrství VŠB-TUO
Rádi bychom poděkovali, jako studenti magisterského studijního oboru Biomedicínské inženýrství VŠB-TUO, paní prim. MUDr. Evě Sehnálkové za umožnění odborné exkurze na Oddělení patologické anatomie, kde jsme se mohli seznámit s laboratorním provozem a kvalitním technickým vybavením, ale také vyslechnout poutavou přednášku o historii patologie v Opavské nemocnici. Dále paní prim. MUDr. Lucii Butela za seznámení s provozem oddělení hemodialýzy a jeho technickým vybavením. Oběma jmenovaným patří obrovský dík za čas a vědomosti, které nám věnovali. Se srdečným pozdravem, studenti Biomedicínského inženýrství VŠB-TU Ostrava.
Věra Hromadová
Děkuji touto cestou paní primářce MUDr. Evě Sehnálkové za umožnění exkurze žákům SZŠ Opava na oddělení patologické anatomie, která nedávno proběhla. Paní primářka se s plným nasazením studentům věnovala a tím přispěla k rozvoji jejich odborných znalostí a posílila jejich motivaci k dalšímu studiu. Věra Hromadová, učitelka SZŠ Opava.
Petra Komárková
Dobrý den, chtěla bych poděkovat za sebe a za své žáky paní primářce patologické anatomie. Navštívili jsme s žáky muzeum a laboratoře na oddělení. Paní primářka byla velice ochotná, vstřícná, příjemná a se vším nás seznámila. Díky ní a celého personálu mají žáci přehled o praxi v nemocničním zařízeni. Odcházeli jsme se smíšenými pocity, ale hlavně jsme si všichni uvědomili, jak mají laborantky zodpovědnou a náročnou práci. Všichni Vám moc děkujeme.
Pavla Geyerová
Pěkný den, chtěla bych velmi poděkovat paní primářce MUDr. Evě Sehnálkové za umožnění exkurze do muzea patologie. Paní primářka nám poskytla informace k oboru patologie a také k vzorkům, což bylo velmi poučné. Děkuji také za čas, který nám byl věnován. S pozdravem Pavla Geyerová.
Mgr. Alexandra Hoňková
Dobrý den, ráda bych touto cestou poděkovala paní primářce MUDr. Evě Sehnálkové a MUDr. Gabriele Černé za možnost uskutečnění exkurze na oddělení patologie pro seminaristy z biologie našeho gymnázia. Studenti měli možnost shlédnout velmi odpovědnou práci lékařů, vzorky tkání pod mikroskopem, a také si prohlédnou muzeum patologie. Exkurze byla pro všechny velmi zajímavá a přínosná. Děkuji ještě jednou, že si na nás i přes velké vytížení udělali čas. S pozdravem, Alexandra Hoňková.
Kateřina Soušková
Na počátku června se studenti druhého ročníku Střední zdravotnické školy v Opavě zúčastnili exkurze na patologickém oddělení. Provedla nás paní primářka MUDr. Sehnálková s kolegyní. Tímto jim mnohokrát děkuji za velmi zajímavou a přínosnou prohlídku oddělení. Studenty také zaujala výstava exponátů v patologickém muzeu. Věřím, že prohlídka tohoto jedinečného patologického muzea bude v příštím roce kompletní. Kateřina Soušková, učitelka biologie SZŠ Opava.
Mgr. Helena Glogarová, Mgr. Anna Marcolová
Dobrý den, dne 18.6. a 23.6. žáci Střední zdravotnické školy v Opavě obor Zdravotnický asistent a Ošetřovatel navštívili oddělení Patologie v rámci exkurze kde nás vřele přivítala paní primářka MUDr. Sehnálková. Paní primářka MUDr. Sehnálková, MUDr. Černá a MUDr. Hoblíková nás provedly jednotlivými úseky oddělení a seznámily nás s rozsahem činnosti Patologie. Žáky nejvíce zaujala prohlídka exponátů, která je v rámci rekonstrukce omezena. Přimlouváme se za znovuobnovení Patologického muzea, které je velkým přínosem pro žáky naší školy. Moc krát děkujeme a těšíme se na další návštěvu Vašeho oddělení. Glogarová, Marcolová.
Helena Mocková
Dobrý den, dne 9.6. jsem navštívila s žáky 9.třídy naší školy oddělení patologie. Moc děkujeme paní primářce Sehnálkové za vlídné přijetí a skvělou přednášku spojenou s prohlídkou cenných exponátů. Přimlouváme se za dokončení rekonstrukce místnosti malého ale cenného muzea na oddělení patologie. Navštěvuji je s žáky každý rok a tato exkurze se stala nedílnou součástí našeho školního vzdělávacího programu. Helena Mocková, ZŠ Oldřišov.
RNDr. Stanislav Hledík, Ph.D.
Vážená paní primářko Sehnálková, děkujeme Vám za umožnění exkurze studentů na Oddělení patologické anatomie. Paní doktorka Gabriela Černá velmi erudovaným a poutavým způsobem vedla přednášku a celou exkurzi po oddělení. Studenti Ústavu fyziky Slezské univerzity v Opavě, kteří v letním semestru navštěvovali předmět Medicínské diagnostické systémy a zpracování medicínských dat, měli takto jedinečnou možnost rozšířit své dosavadní znalosti i o oblast laboratorní a přístrojové techniky v patologii. Velké díky patří také vedoucímu laborantovi Bc. Pavlu Levákovi, který studentům osvětlil principy laboratorních metod a přístrojů. Velmi Vám tímto děkujeme za zapojení se do procesu univerzitního vzdělávání. Se srdečným pozdravem a díky, RNDr. Stanislav Hledík, Ph.D., vedoucí Ústavu fyziky FPF SU v Opavě.
Ing. Iveta Bryjová
Ráda bych tímto poděkovala paní prim. MUDr. Evě Sehnálkové za umožnění odborné exkurze na Oddělení patologické anatomie. Studenti magisterského studijního oboru Biomedicínské inženýrství VŠB-TU Ostrava si mohli vyslechnout odbornou přednášku a seznámit se v reálu s kvalitním technickým vybavením, kterým oddělení disponuje. Paní primářce proto patří za podíl na univerzitním vzdělávání budoucích specialistů nejen v oblasti lékařské přístrojové techniky velké díky. Se srdečným pozdravem, Ing. Iveta Bryjová.
Mgr. Kristina Hlásná a žáci
Dobrý den, chtěla bych poděkovat oddělení patologie za ochotu věnovat se žákům ZŠ Slavkov. Bylo to pro nás přínosné. Obzvlášť děkujeme za srozumitelný výklad a za ochotu, vstřícnost. Pro žáky bylo zajímavé i muzeum ošetřovatelství. Děkujeme.
SPgŠ a SZŠ Krnov - studenti třetího ročníku ZA a pedagogové
Prostřednictvím této knihy bychom chtěli poděkovat paní primářce MUDr. Evě Sehnálkové a náměstkyni ředitele pro ošetřovatelskou péči paní magistře Lence Hankové za erudovaný a zajímavý výklad v rámci exkurze, která se uskutečnila včera 9. 5. 2013 s žáky třetích ročníků oboru Zdravotnický asistent na oddělení patologie a v muzeu ošetřovatelství.
Šárka Urbanová
Chci velmi poděkovat paní primářce oddělení patologie MUDr. Sehnálkové a paní doktorce MUDr. Černé za velmi zajímavý a lidsky přístupný výklad a exkurzi pro studenty Slezského gymnázia. Paní primářka i paní doktorka velmi srozumitelně vysvětlily, v čem spočívá práce patologa a zároveň myslím dokázaly přirozeně rozpustit předsudky mnoha studentů vůči této opomíjené a přitom tak zásadní a náročné lékařské profesi. Ještě jednou za sebe i studenty děkuji za ochotu, vstřícnost, obsáhlost výkladu a také nám nezištně věnovaný čas. Mgr. Šárka Urbanová, učitelka biologie a chemie na Slezském gymnáziu.

Web od Linelab.