Zařízení péče o děti předškolního věku ve Slezské nemocnici v Opavě:
-  je provozováno od 2. 1. 2014 v nově rekonstruované budově R v areálu Slezské nemocnice v Opavě,
-  přijímá pouze děti zaměstnanců Slezské nemocnice v Opavě,
-  je provozováno v pracovní dny od 5:45 do 16:30 hodin (po osobní dohodě s rodiči a podle potřeby lze otevřít zařízení před 5:45 a ukončit po 16:30 hodině),
-  přijímá děti ve věku od 2 do 6 let - v případě nezvládání hygienických návyků dítěte je možno si nosit papírové pleny,
-  kapacita zařízení je 24 dětí,
-  o děti se budou starat osoby, které splňují svým vzděláním kvalifikační předpoklady pro výkon práce pečující osoby dle pravidel Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost,
-  možnosti docházky dítěte - celodenní,
-  výše celodenního stravného je 91,- Kč / den (výše stravného bude odvozena od skutečné docházky dítěte do zařízení, celodenní stravné zahrnuje svačinu, oběd, svačinu, pitný režim).
Hlavní výhody našeho zařízení:
• nové moderně vybavené prostory,
• možnost umístit dítě do zařízení během celého školního roku - i v době prázdnin,
• firemní zařízení je situováno přímo v areálu Slezské nemocnice,
• zařízení je pro děti již od dvou let věku,
• prodloužená pracovní doba, či přizpůsobení se pracovní době rodičů,
• možnost vidět své dítě i během pracovní doby,
• možnost volby pobytu dítěte v zařízení dle směn a délky úvazku rodiče,
• malé zařízení – skupina 24 dětí. Individuální přístup k dětem i jejich rodičům,
• do budoucna individuální příprava předškolních dětí pro vstup do základního vzdělávání. Spolupráce s nejbližší základní školou (základní škola Englišova),
• odborný personál.
Podmínky pro přijetí dítěte:
1. Zákonný zástupce dítěte musí být zaměstnancem Slezské nemocnice v Opavě.
2. Vyplněný formulář „Přihláška dítěte k zápisu do zařízení péče o děti“. Najdete ke stažení ve složce Dokumenty nebo přímo ve školce.
3. Volná kapacita firemního zařízení.
Zařízení péče o děti v SNO má již naplněnou kapacitu! Přihlášky ale lze průběžně podávat na podatelně SNO. V případě volné kapacity budete informováni vedením Zařízení péče o děti v SNO.

Web od Linelab.