Probíhající projekty:

Název projektu: Rozvoj laboratorních kapacit pro PCR testování v SNO

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19 prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Celkové výdaje projektu: 2 926 182,93 Kč

Celkové způsobilé výdaje: 2 915 500,00 Kč
Dotace EU 70%: 2 040 850,00 Kč

Stručný popis projektu: Hlavním cílem projektu je rozvoj a zvýšení kvality laboratorních kapacit pro PCR testování v SNO, prostřednictvím pořízení zdravotnického a přístrojového vybavení, v návaznosti na opatření reagující na boj s COVID-19. Projekt přinese modernizaci přístrojového vybavení a technologií pro PCR testování na oddělení mikrobiologie Slezské nemocnice v Opavě, p. o., rovněž dojde k navýšení kapacity testování.

Termín realizace projektu: od 26. 3. 2020 do 31. 05. 2023
Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Zprostředkující subjekt:
 Centrum pro regionální rozvoj ČR
Příjemce dotace: Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

Název projektu: Rozvoj a modernizace pracovišť navazujících na urgentní příjem Slezské nemocnice v Opavě

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19 prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Celkové výdaje projektu: 149.996.025,67 Kč

Celkové způsobilé výdaje: 149.996.025,67 Kč
Dotace EU 100%: 149.996.025,67 Kč

Stručný popis projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality poskytované léčebné péče prostřednictvím rekonstrukce a modernizace 10 pracovišť včetně pořízení přístrojového vybavení v návaznosti na opatření reagující na boj s COVID-19. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění poskytované péče a rozšíření akutní péče o pacienty ARO, COS, RTG, gynekologicko-porodnického oddělení, interny, laboratoří, chirurgie, ortopedie a traumatologie, nukleární medicíny a plicního oddělení. Nově vybavená oddělení moderním přístrojovým vybavením budou připravena na potenciální nárůst počtu pacientů v souvislosti s pandemií. Rovněž dojde k modernizaci lůžkové části chirurgie včetně sociálních zařízení na pokojích, což zajistí maximální bezpečnost pacientů a eliminaci potenciálního rizika šíření nákazy COVID-19. Výstupy projektu budou splňovat hygienické požadavky na chod lůžkového oddělení chirurgických oborů.

Termín realizace projektu: 1.10.2021 - 30. 11. 2023

Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Zprostředkující subjekt: Centrum pro regionální rozvoj ČR
Příjemce dotace: Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizac

Název projektu: Rozvoj infektologického pracoviště Slezské nemocnice v Opavě

Rozvoj infektologického pracoviště Slezské nemocnice v Opavě je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Celkové výdaje projektu: 49 050 712,36 Kč

Celkové způsobilé výdaje: 40 000 000,00 Kč
Dotace EU 70%: 28 000 000,00 Kč
Příspěvek příjemce podpory: 21 050 712,36 Kč

Stručný popis projektu: Předmětem projektu jsou stavební úpravy pavilonu S (infektologie) a pořízení přístrojů a vybavení na Infekční oddělení Slezské nemocnice v Opavě.

Termín realizace projektu: od 15. 2. 2021 do 30. 09. 2023
Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Zprostředkující subjekt:
 Centrum pro regionální rozvoj ČR
Příjemce dotace: Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

Realizované projekty:

Web od Linelab.