Vyřizování stížností ve Slezské nemocnici v Opavě, příspěvkové organizaci je v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb § 93.

1) Proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami může podat stížnost:

a) pacient,

b) zákonný zástupce pacienta,

c) osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel,

d) osoba zmocněná pacientem.

2) Stížnosti, které nenáleží do působnosti SNO jsou postoupeny příslušnému orgánu do 5 dnů ode dne jejího obdržení a o tomto je stěžovatel písemně vyrozuměn.

3) Každá stížnost se posuzuje podle svého skutečného obsahu. Všechny skutečnosti v ní uvedené budou řádně prošetřeny.

4) V případě, že stěžovatel nesouhlasí se způsobem vyřízení stížnosti SNO, může podat stížnost společně s odůvodněním nesouhlasu k příslušnému správnímu orgánu, který poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb - Krajský úřad MSK, případně České lékařské komoře.

Informace zřizovatele - Krajský úřad MSK
http://www.msk.cz/cz/zdravotnictvi/stiznosti-proti-postupu-poskytovatele-zdravotnich-sluzeb-42298/

Informace České lékařské komory
http://www.lkcr.cz/problematika-stiznostni-agendy-358.html

5) Anonymní stížnosti se nebudou vést v evidenci stížnostní agendy a nebudou prošetřovány podle shora uvedených zásad.

6) Poskytovatel je povinen:

a) vést evidenci o podání stížností a o způsobu jejich vyřízení,

b) vyřídit stížnost do 30 dnů ode dne jejího obdržení; tuto lhůtu je možné odůvodněně prodloužit o dalších 30 dnů; jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení je poskytovatel nepříslušný, je povinen ji do 5 dnů ode dne jejího obdržení prokazatelně postoupit, věcně příslušnému subjektu; o prodloužení lhůty a postoupení stížnosti je povinen informovat stěžovatele,

c) umožnit stěžovateli nahlížení do konkrétního stížnostního spisu a pořizovat z něj kopie za poplatek dle aktuálního ceníku SNO. Nahlížení do spisové dokumentace se uskuteční v předem dohodnutém termínu na telefonním čísle +420 553 766 103, nebo prostřednictvím emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Stížnost lze podat následujícími způsoby:

• dopisem na adresu: ředitelství Slezská nemocnice v Opavě, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava,
• elektronicky e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
• prostřednictvím internetu: www.snopava.cz,
• telefonicky: Náměstek ředitele pro ošetřovatelskou péči, +420 553 766 103, nebo prostřednictvím emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ombudsman Slezské nemocnice v Opavě

V návaznosti na rozhodnutí zřizovatele Slezské nemocnice v Opavě - Krajského úřadu MSK (viz. http://www.msk.cz/cz/zdravotnictvi/krajsti-ombudsmani-42304/ - s cílem zajistit poskytování pomoci klientům při řešení problémů vzniklých v souvislosti s poskytováním zdravotní péče ve Slezské nemocnici v Opavě a hájit práva pacientů, blízkých i zaměstnanců nemocnice byl jmenován v roce 2013 ombudsman SNO.

Viz. stránky: www.snopava.cz/ombudsman

Hlavním posláním nemocničního ombudsmana je usilovat o zajištění bezproblémové komunikace mezi pacienty, jejich blízkými a zaměstnanci nemocnice v případě, kdy se pacienti či jejich příbuzní dovolávají svých práv. Pomoci či rady ombudsmana může využít také zaměstnanec SNO.

Ombudsman pracuje jako poradce k řešení stížností, podnětů a problémů stěžovatelů, kteří se na jeho pomoc obrátí. Poskytuje doporučení, jak a na koho se má stěžovatel obrátit, popřípadě domluví osobní schůzku s kompetentní osobou.

Kontaktní hodiny ombudsmana:

úterý od 07:00 do 09:00 hodin
čtvrtek od 14:00 do 15:00 hodin
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Web od Linelab.