NEUROLOGICKÉ ODDĚLENÍ - pavilon L a V
Primář:
MUDr. Marcián Václav, Ph.D.
553 766 397
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Vrchní sestra:
Bc. Kukolová Věra
553 766 392
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Důležité kontakty a telefonní čísla
neurologická ambulance 553 766 397
neurologické oddělení V9 553 766 399
UZ laboratoř, cerebrovaskulární poradna 553 766 397
EMG + EP laboratoř 553 766 396
EEG laboratoř 553 766 395
neurochirurg 553 766 403
logoped 553 766 405
infuzní místnost 553 766 694
dokumentární pracovnice 553 766 393
primář 553 766 390
zástupce primáře 553 766 391
Návštěvní hodiny

Denně od 14:30 do 17:00 hodin.

CHARAKTERISTIKA ODDĚLENÍ

Neurologické oddělení zajišťuje nepřetržitou 24 hodinovou péči o neurologicky nemocné v našem regionu se spádem 170 tisíc obyvatel. Poskytujeme péči ambulantní, lůžkovou i dispenzární. Zajišťujeme diagnostiku a léčbu pacientů s onemocněním mozku, míchy, periferních nervů i svalů a onemocněním páteře. Mezi naše nejčastější diagnózy patří vertebrogenní poruchy (často doprovázené postižením nervových kořenů), cévní mozkové příhody, roztroušená skleróza mozkomíšní, epilepsie, neurodegenerativní onemocnění (např. Parkinsonova nemoc), mozkové nádory, bolesti hlavy, neuralgie, mono- a polyneuropatie. Pacienti postiženi neuroinfekcí jsou odesíláni na infekční oddělení opavské nemocnice.

Na neurologickém oddělení je zajištěna nepřetržitá laboratorní diagnostika (vyšetření krve, moči a mozkomíšního moku), neuroradiologická diagnostika na RTG pracovišti (prosté rentgenové snímky, CT mozku nativní i postkontrastní nepřetržitě, výrazným posunem v neurologické diagnostice je pak od roku 2005 vyšetření MR mozku a páteře dostupné během pracovní doby), elektrofyziologická diagnostika (EEG, EMG, EP), cévní sonografická diagnostika a dále radioizotopová diagnostika ve spolupráci s oddělením nukleární medicíny. Provádíme také invazivní vyšetření páteřního kanálu pomocí kontrastní látky, lumbální punkce a léčebné aplikace obstřiků pod CT či rtg kontrolou.

Od ledna 2007 úzce spolupracujeme s Neurochirurgickou klinikou FN Ostrava. Jednou týdně dojíždí neurochirurg a provádí na pavilonu L  konziliární vyšetření jak u hospitalizovaných, tak ambulantních pacientů zejména s vertebrogenními potížemi a nádory. Spolupracujeme s Komplexním cerebrovaskulárním centrem při FN Ostrava u pacientů s cévním onemocněním mozku. Dále spolupracujeme s regionálními centry v péči o pacienty s roztroušenou sklerózou, myastenií, epilepsií, extrapyramidovými onemocněními a se spánkovou a video EEG laboratoří ve FN Ostrava.

Lůžková část neurologického oddělení je umístěna na pavilonu L s kapacitou 25 lůžek. Ročně hospitalizujeme kolem 1200 pacientů.

Ambulantní část je umístěna na pavilonu L. Zahrnuje akutní příjmovou a odbornou neurologickou ambulanci, EEG a EMG/EP laboratoře, stacionář pro infuzní léčbu, ambulanci logopedickou a neurosonografickou.

Ročně ošetříme cca 7.000 ambulantních pacientů. Součástí ambulantního provozu je i rozsáhlá konziliární činnost, kterou poskytujeme ostatním oddělením SNO 24 hodin denně.

V současné době pečuje o neurologické pacienty tým 12 lékařů vč. 3 externistů, 2 logopedi, 17 zdravotních sester, 4 asistenti a 4 ošetřovatelky.

Lékaři a sestry neurologického oddělení jsou začleněni do programu celoživotního vzdělávání pomocí stáží na jiných pracovištích, kongresů a seminářů. Neurologické oddělení je výukovým pracovištěm pro žákyně Střední zdravotní školy Opava a studenty oboru ošetřovatelství Slezské univerzity v Opavě.

Neurologické oddělení SNO je držitelem akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání neurologie.

HISTORIE A PERSPEKTIVA

Neurologické oddělení Slezské nemocnice má již 65 letou tradici. Neurologie se jako samostatný obor vyčlenila z nemocí vnitřních v r. 1954, a to zásluhou MUDr. Ježila, neurologického konziliáře z Fakultní nemocnice v Olomouci, který se stal prvním primářem nově vzniklého oddělení. Oddělení bylo situováno v pavilonu K, mělo 36 lůžek a jednu ambulanci. Teprve v roce 1978 dochází ke zlepšení prostorových podmínek odstěhováním mužského oddělení do pavilonu H s následným rozšířením nejen lůžkového fondu na 52 lůžek, ale i spektra hospitalizovaných pacientů o pacienty s mozkovými příhodami. Oba pavilony H i K byly postaveny v r. 1900 a v r. 1990 byly ministerstvem kultury prohlášeny kulturními památkami. V roce 1977 nastoupila na místo primáře MUDr. Peřinková. O další rok později je dobudována elektroencefalografická a elektromyografická laboratoř. Na podzim r. 1984 se mužské oddělení stěhuje na pavilon U, aby se po dalších šesti letech vrátilo zpět do přízemí pavilonu H. Vzhledem k prostorovým možnostem dochází k redukci lůžek na 44. V průběhu roku 2004 bylo přestěhováno ženské lůžkového oddělení z pavilonu K na pavilon H a na pavilonu K zahájily provoz další ambulance.

Na konci jara r.2012 se lůžkové neurologické oddělení přestěhovalo do nového pavilonu V, pavilonu chirurgických oborů. Našli jsme zde kvalitní zázemí pro naše pacienty a zlepšili se podmínky pro práci ošetřujícího personálu. Došlo také ke snížení počtu lůžek na 25, které více odpovídá současnému trendu zkrácení hospitalizační doby s urychlením diagnostického procesu.

Po rekonstrukci pavilonu L se počátkem roku 2023 ambulance a oddělení sjednotili v prostorách pavilonu L. Ambulantní provoz je v přízemí a lůžkové oddělení v prvním patře.

V pavilonu interních oborů - N-  využíváme  lůžka mezioborové jednotky intenzivní péče a máme zde vybavenou ambulanci na urgentním příjmu  pro ústavní pohotovostní služby mimo pracovní dobu.

Důležitým kvalitativním skokem pro neurologickou diagnostiku je rozvoj zobrazovacích metod, zejména počítačové tomografie (CT), která je v nemocnici od roku 1992 a magnetické rezonance (MR) instalované v r. 2005. V témže roce zahajuje provoz nově vybudovaná neurosonografická laboratoř na pavilonu H, nyní přesunutá do ambulantního traktu na přízemí pavilonu L.

Primáři neurologického oddělení Opavské nemocnice: MUDr. Václav Ježil 1954-1977, MUDr. Zdeňka Peřinková 1977-1993, MUDr. Marián Kišš 1993-2007, MUDr. David Doležil 2007-2008, MUDr. Marián Kišš od roku 2008-2012, MUDr. Martin Krobot 2013 - 2021, od roku 2021 je primářem MUDr.Václav Marcián, Ph.D.

AMBULANTNÍ ČÁST

Ambulantní část neurologického oddělení je umístěna na pavilonu L v přízemí.

Zahrnuje akutní příjmovou ambulanci, odbornou neurologickou ambulanci, EEG a EMG/EP laboratoře, stacionář pro infuzní léčbu a neurosonografickou ambulanci s cerebrální poradnou, ambulanci neurochirurgickou a logopedickou.

Neurologická ambulance

Akutní neurologické vyšetření v pracovní době se provádí v přízemí pavilonu  L.

Po pracovní době, o víkendech a svátcích jsou akutní neurologičtí pacienti vyžadující neodkladnou péči ošetřeni na urgentním příjmu v přízemí pavilonu N.

EMG laboratoř

Provádí elektrodiagnostiku u nemocí periferních nervů, svalů, resp. poruch nervosvalového přenosu.
Bližší informace o EMG vyšetření nalezente v sekci INFORMACE PRO PACIENTY.
V laboratoři pracuje MUDr. Jantošík Patrik a MUDr. Zakreničná Antonína, sestry Daková Michaela a Suchánková Taťána.
Přístrojové vybavení: nový EMG/EP přístroj Keypoint-Dantec firmy Medtronic.
Objednávky na tel. 553 766 396.

Laboratoř EP

Vyšetřujeme VEP = zrakové evokované potenciály k posouzení zrakové dráhy, BEAP = sluchové evokované potenciály s posouzením sluchové dráhy, SSEP = somatosenzorické evokované potenciály k posouzení senzitivní dráhy a nově i MEP = motorické evokované potenciály k posouzení motorické dráhy.
Bližší informace o uvedených vyšetřeních v sekci INFORMACE PRO PACIENTY.
Vyšetření provádí sestry Daková Michaela a Suchánková Taťána, vyhodnocuje MUDr. Jantošík Patrik a MUDr. Kišš Marián.
Přístrojové vybavení: EMG/EP přístroj Keypoint-Dantec firmy Medtronic.
Objednávky na tel. 553 766 396.

EEG laboratoř

Provádí elektrodiagnostiku nemocí mozku (epilepsie, encefalopatie, traumata, nádory, cévní mozkové příhody), vyšetření nativní i po spánkové deprivaci, stimulační metody. Díky přenosnému modulu zajišťuje vyšetření akutních pacientů na lůžcích ARO a JIP opavské nemocnice.
Bližší informace o uvedeném vyšetření v sekci INFORMACE PRO PACIENTY.
Vyšetření provádí sestry Suchánková Taťána a Kovářová Romana, vyhodnocují MUDr. Václav Marcián, Ph.D., MUDr. Kišš Marián a MUDr. Kišková Jana.
Přístrojové vybavení: EEG přístroj TruScan 32 firmy Alien.
Objednávky na tel. 553 766 395.

UZ laboratoř (cévní, cerebrovaskulární poradna)

Neinvazivní ultrazvukové vyšetření přívodných mozkových tepen (krčních i mozkových), dispenzarizace pacientů s cévním onemocněním mozku.
Bližší informace o UZ vyšetření naleznete v sekci INFORMACE PRO PACIENTY.
Vyšetření provádí prim. MUDr. Krobot Martin a MUDr. Bielčíková Pavlína.
Přístrojové vybavení: UZ přístroj Toshiba Xario 200.
Objednávky na tel. 553 766 397.

Stacionář pro infuzní léčbu

Intravenózní podání léků formou infuzí pro ambulantní pacienty, zejména s vertebrogenními obtížemi.
Vybavení: 5 lůžek + 1 polohovací křeslo.
Sestra Raidová Karla.
Objednávky na tel. 553 766 694

Logopedická ambulance

Ambulance je umístěna v přízemí pavilonu L. Nabízí logopedickou péči pro ambulantní i hospitalizované pacienty z řad dospělých i dětí. K ambulantnímu vyšetření je nutné mít doporučení svého praktického lékaře. Návštěvu lze domluvit během pracovní doby na tel. čísle 739 040 326, popř. prostřednictvím mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

LŮŽKOVÁ ČÁST

Lůžková část neurologického oddělení je umístěna v 1. patře pavilonu L. Lůžková část sestává z jedné stanice. Stanice má 25 lůžek na 10 pokojích. Rehabilitační péče je zajištěna přítomností dvou fyzioterapeutek na lůžkové stanici. Odbornou péči poskytuje sesterský kolektiv pod vedením vrchní sestry Bc. Kukolové Věry.

INFORMACE PRO PACIENTY
ODDĚLENÍ V MÉDIÍCH
MUDr. Václav Marcián, Ph.D. - Tetanie, kolapsy (1. část) [ Dobré ráno - Česká televize, 14.6.2024 ]
MUDr. Václav Marcián, Ph.D. - Tetanie, kolapsy (2. část) [ Dobré ráno - Česká televize, 14.6.2024 ]
MUDr. Václav Marcián, Ph.D. - Tetanie, kolapsy (3. část) [ Dobré ráno - Česká televize, 14.6.2024 ]
Slezská nemocnice má novou neurologii   [ Opavský expres, 29. 3. 2023 ]
Poslední aktualizace webových stránek neurologického oddělení proběhla 06/2023.

Web od Linelab.