ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ - pavilon V
Primář:
MUDr. Krejčí Pavel
553 766 750
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Vrchní sestra:
Bc. Matějková Blanka
553 766 752
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Důležité kontakty a telefonní čísla
zástupce primáře 553 766 751
kartotéka, objednávky 553 766 762
ortopedická ambulance I - traumatologická 553 766 759
ortopedická ambulance II - chronická 553 766 760
ortopedická ambulance III - konziliární 553 766 719
lůžkové oddělení 553 766 754, 553 766 755
dokumentární pracovnice 553 766 753
Návštěvní hodiny

Denně od 14:30 do 17:00 hodin.

HISTORIE ODDĚLENÍ

Historie oddělení ortopedie v Opavě je datována od 1. 1. 1950, kdy se vyhranila z chirurgie jako samostatný specializovaný obor. Oddělení bylo umístěno do nemocnice na ulici Popské. Z původního pracoviště, které již nevyhovovalo soudobým potřebám, se ortopedické oddělení přesunulo do  nových prostor v areálu Slezské nemocnice v Opavě v květnu 2002. Začala tím nová etapa činnosti opavského ortopedického oddělení. Nové podmínky dovolily rozvoj špičkových ortopedických operací prakticky  v celém oborovém spektru.

CHARAKTERISTIKA ODDĚLENÍ

Oddělení se nachází v pavilonu V a je rozděleno na ambulantní a lůžkovou část. Oddělení se zabývá diagnostikou a léčbou ortopedických onemocnění a traumat pohybového aparátu.

Provádí výkony endoprotetické, jako jsou kloubní náhrady (TEP) a revizní operace kyčelního, kolenního a ramenního kloubu, artroskopické výkony včetně rekonstrukčních výkonů a korekční ortopedické výkony, jako jsou  korekční osteotomie, artrodézy či měkkotkáňové plastiky.

Lůžková část

Lůžková část se nachází v prvním poschodí pavilonu V, její kapacita je 24 lůžek. Pokoje jsou 3-lůžkové s vlastním sociálním zařízením. Součástí lůžkové části oddělení je rehabilitace pod odborným dohledem rehabilitačních pracovníků a s využitím nejmodernějších rehabilitačních pomůcek - motodlah, které jsou obrovským přínosem pro pasivní rozcvičování po operacích kolen i kyčlí. Po operacích náhrad velkých kloubů (hlavně kyčelních) používáme rámových konstrukcí k závěsu dolních končetin k ehabilitaci a cvičení. Rehabilitace na oddělení má samostatnou místnost s možností aplikování fyzikální terapie.

Návštěvní hodiny na oddělení jsou každý den od 14:30 do 17:00 hodin. Informace o zdravotním stavu pacienta podá ošetřující lékař od 15:00 do 15:30 hodin pouze osobně, nikoli po telefonu.

Ambulantní část

Ambulantní část se nachází v přízemí, kde je její součástí komplex tří ambulancí (traumatologická, ortopedická a konziliární), sádrovna, dále využíváme sonografickou vyšetřovnu RTG oddělení a zákrokový ambulantní sál, který spadá pod chirurgické oddělení.

   
Operativa

Operujeme na moderním aseptickém operačním sále s laminárním prouděním vzduchu, vybaveným pojízdným RTG zesilovačem s pamětí, artroskopickou věží se shaverem, artrocarem a artroskopickou pumpou, s možností video i fotografického záznamu. Používáme moderní implantáty a instrumentária renomovaných výrobců.

HLAVNÍ OBLASTI LÉČBY
Endoprotetické výkony

Implantace umělých kloubů kyčelních, kolenních, ramenních včetně složitých revizních operací, implantace částečné náhrady kolena sáňovou endoprotézou, která ve správných indikacích poskytuje vynikající funkční výsledky.

Artroskopické a artroskopické rekonstrukční výkony

Nejčastěji na kolenních kloubech jako ošetření poranění menisků (menisektomie či sutura) a zkřížených vazů (plastika předního a zadního zkříženého vazu, mozaikoplastika defektů chrupavky,  stabilizace čéšky apod). Na ramenních kloubech sanační  a rekonstrukční výkony (subakromiální dekomprese, synovektomie, rekonstrukce labra a rotátorové manžety,  stabilizační výkony aj.). Na hlezenních a loketních klubech diagnostické a sanační výkony.

Chirurgie nohy

Korekce vbočeného palce nebo artrózy základního kloubu palce (korekční osteotomie, resekční artroplastika včetně implantace interpozičního implantátu), korekční operace při příčném plochonoží a korekce postavení nohy při postižení skeletu i šlach.

Chirurgie ruky

Řešení artrózy kořenového kloubu palce (umělá kloubní náhrada, artrodéza, závěsné operace), uvolnění karpálního tunelu, řešení Dupuytrenovy kontraktury a složitějších zlomenin a poúrazových deformací, deformit a kontraktur v oblasti ruky.

Korekční výkony u deformací a deformit končetin

Osteotomie (protětí) kostí při osových deviacích (valgózní nebo varózní koleno), operace na šlachách při kontrakturách poúrazových nebo při neurologických postiženích.

Plastiky vazivových struktur

Plastiky zastaralých poranění vazů a viklavosti u kloubu hlezenního, kolenního, čéšky, základního kloubu palce ruky.

Artrodézy

Zpevnění degenerativně změněných nebo nestabilních   kloubů s cílem zlepšení funkce končetiny ( nejčastěji základní kloub palce nohy, kořenový kloub palce ruky, hlezenní kloub, těžká plochá noha, zápěstí).

Řešení složitých nitrokloubních zlomenin

U kloubu kyčelního, kolenního, hlezenního, ramenního, loketního a zápěstního, v indikovaných případech jako výkony artroskopicky asistované.

Zavedení metod LISS (méně nebo minimálně invazivní) nebo nitrodřeňové fixace s použitím moderních implantátů podstatně zkracuje dobu hospitalizace.

PÉČE PO ZÁKROKU

Po operaci jsou pacienti po větších výkonech sledováni na centrální víceoborové jednotce intenzivní péče (JIP).

Po přeložení na standardní oddělení pak navazuje další pooperační péče, včetně řízené denní rehabilitace dvěma trvale přítomnými fyzioterapeutkami. Při rozcvičování kloubů po velkých operacích se využívá motorových dlah. Pro komfort pacientů slouží elektrická polohovatelná lůžka. Následná péče je zajištěna ve specializovaných RHB zařízeních (RÚ Hrabyně, RÚ Chuchelná a Lázně Darkov) případně na doléčovacích lůžkách.

ODDĚLENÍ V MÉDIÍCH
Každá bolest vyžaduje individuální přístup   [ Region Opavsko - příloha Naše zdraví, 5. 3. 2024
Operace kyčelního kloubu   [ TV Polar, 14. 2. 2015 ]
Pacienti s potížemi kyčelního kloubu   [ TV Polar, 7. 11. 2014 ]
VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA


Web od Linelab.